Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An
nmld-moi-nhat-1-3gu2tl2mzn1wvctu1xtn9c.jpg Tiết kiệm điện đơn giản với giải pháp điều chỉnh phụ tải điện DR

“Điều chỉnh phụ tải điện” (DR) được xác định là giải pháp sử dụng điện hiệu quả đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và ngành Điện. Khách hàng tự nguyện điều chỉnh giảm nhu cầu dùng điện Điều chỉnh phụ tải điện (DR) là một trong những chương trình quản lý nhu cầu […]

Trách nhiệm thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Các doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng với các sản phẩm bao bì sản xuất. Đây là cơ chế Trách nhiệm Mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là EPR) được quy định tại Điều 54 & 55 của Luật Bảo vệ Môi trường vừa được Quốc hội thông […]

tong-quan-noi-hoi-cong-nghiep_1-3e086jp9713byt3e4lle68.jpg Sử dụng năng lượng nồi hơi công nghiệp tiết kiệm, hiệu quả

Nhiệt độ khí lò nên càng thấp càng tốt, tuy nhiên, không nên thấp tới mức hơi nước ở ống xả ngưng tụ ở thành ống. Nhiệt độ khí lò cao hơn mức 200oC cho thấy tiềm năng thu hồi nhiệt thải. Có nhiều

40-3d1w3dztyu0uyvfd958n40.jpg Hội nghị Tổng kết Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam

Hội nghị Tổng kết Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam Ngày 15/06/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng tổ chức hội nghị “Tổng kết Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất