Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An

Công ty Apatít Việt Nam: Thi đua tiết kiệm điện năng

Mới đây, Tổng giám đốc Công ty Apatít Việt Nam tiếp tục có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Dây chuyền tuyên quặng 3 của nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn

Chủ trương này vừa có ý nghĩa tiết kiệm, giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, lại vừa hưởng ứng tích cực phong trào tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, giảm bớt thiệt hại cho Nhà nước, góp phần bảo vệ môi trường.

Đã thành thông lệ hàng năm, chưa tới kỳ cao điểm thiếu điện nhưng ngay từ đầu tháng 3/2012, Nhà máy Tuyển Cam Đường (Công ty Apatít Việt Nam) đã thống nhất ra phương án tiết kiệm điện năm 2012. Hướng tiết kiệm điện năng của Nhà máy là tổ chức sản xuất hợp lý, tăng hiệu suất lao động, giảm tỷ lệ tiêu tốn điện năng tính trên đơn vị sản phẩm; hiệu chỉnh chế độ công nghệ tại các khâu sản xuất kết hợp với áp dụng sáng kiến cải tạo kỹ thuật, hệ thống thiết bị, nghiên cứu để lựa chọn sơ đồ vận hành hợp lý nhất… Ông Nguyễn Văn Tạo – Giám đốc Nhà máy cho biết: Phương án tiết kiệm điện năng của đơn vị được thực hiện ở tất cả các bộ phận, các khâu sản xuất như băng tải, trạm bơm, nghiền, tuyển, cô đặc, hàn điện, chiếu sáng, tiết kiệm điện văn phòng… Nhà máy Tuyển Cam Đường có công suất 120 ngàn tấn quặng tuyển/năm, trung bình mỗi ngày đêm, toàn bộ hoạt động của Nhà máy đã tiêu tốn nguồn điện năng 30 đến 35 nghìn KWh. Năm 2008, mức tiêu hao điện năng của Nhà máy là 95 kWh/tấn sản phẩm, nhờ các biện pháp tiết kiệm mà con số này hiện nay chỉ là 80 đến 85 kWh/tấn sản phẩm.

Nhà máy Tuyển Cam Đường là một đơn vị điển hình của Công ty Apatít Việt Nam về thực hiện phong trào tiết kiệm điện năng trong sản xuất, kinh doanh. Công ty Apatít Việt Nam có ngành nghề hoạt động chính là khai thác, chế biến và tuyển quặng apatít, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất trong nước. Với sản lượng khai thác, bốc xúc và tuyển khoáng hàng triệu tấn quặng, đất đá, mức tiêu hao điện năng hàng năm của toàn Công ty là rất lớn. Theo báo cáo, sản lượng điện tiêu thụ hàng năm của Công ty Apatít Việt Nam dao động từ 70 đến 75 triệu kWh, chi phí từ 60 đến 70 tỷ đồng. Tiêu hao điện năng lớn nhất là Nhà máy Tuyển Tằng Loỏng với công suất thiết kế 950 nghìn tấn quặng/năm, tiếp đến là Nhà máy Tuyển Cam Đường và khu vực bốc xúc quặng, bóc dỡ đất đất bằng máy xúc điện siêu trọng, riêng 2 nhà máy tuyển khoáng tiêu thụ khoảng 65 triệu kWh/năm. Do công nghệ, thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng nên chi phí điện năng luôn chiếm 18 đến 20% giá thành sản xuất trên một đơn vị khối lượng quặng tuyển. Do vậy, tiết kiệm điện năng ban đầu là yêu cầu bắt buộc. Việc thực hiện TKNLđến nay đã trở thành ý thức tự giác, là phong trào thi đua sôi nổi trong các đơn vị trực thuộc và các bộ phận sản xuất, kinh doanh của Công ty Apatít Việt Nam.

Bên cạnh việc tiết kiệm điện hiệu quả thông qua việc nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị, tăng năng suất nhằm giảm chi phí điện năng trên một đơn vị sản phẩm, các đơn vị của Công ty Apatít Việt Nam còn có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Điển hình như việc cải tạo, nâng cấp hệ thống đo lường, bảo vệ, tín hiệu tại hệ điều khiển phân tán quặng tại Nhà máy Tuyển Tằng Loỏng, đầu tư công nghệ tiết kiệm điện Powerboss cho hệ thống tuyển nổi, lắp đặt thiết bị biến tần cho các phụ tải công suất lớn, cải tạo, lắp đặt mới một số mạch điểu khiển trong quy trình tuyển cho cả 2 nhà máy tuyển quặng. Đáng kể là việc thay đổi một số thiết bị, động cơ có năng suất thấp bằng thiết bị có hiệu suất cao hơn (máy lọc ép, lọc gốm bằng máy lọc đĩa) đã giảm mức tiêu hao điện năng xuống còn 60 đến 65%; thay thế bơm bùn công suất lớn có hiệu suất thấp bằng bơm hiện đại Metso có lưu lượng, cột áp lớn đã giảm chi phí đầu vào là điện năng từ 30 đến 40%; điều hành sản xuất hợp lý chế độ 3 ca lao động trong ngày, xây dựng kế hoạch bù công suất và việc đảm bảo sản xuất ổn định, đạt công suất thiết kế, hạn chế hoạt động quá tải vào giờ cao điểm…

Trên thực tế, sau 5 năm áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện năng tại các đơn vị khai thác, mức tiêu hao điện đã giảm từ 0,69 kWh/m3 xuống còn 0,42 kWh/m3 quặng nguyên khai. Trong hoạt động tuyển khoáng, tại Nhà máy Tuyển quặng Tằng Loỏng, mức tiêu hao giảm từ 113/127kWh xuống còn 100/110 kWh/tấn quặng tuyển; tại Nhà máy Tuyển quặng Cam Đường giảm từ 95/100 kWh xuống còn 80/96 kWh/tấn quặng tuyển. Hiện nay, trung bình mỗi năm, 2 nhà máy tuyển quặng đã giảm mức tiêu hao điện năng 10% so với những năm trước, tiết kiệm trực tiếp được 6 tỷ đồng và đối với các đơn vị khai thác tiết kiệm được gần 2 tỷ đồng.

Chỉ thị của Tống giám đốc Công ty Apatít Việt Nam đối với các xí nghiệp, nhà máy trong năm 2013 là: Tiếp tục thực hành tiết kiệm 2-5% mức tiêu thụ điện năng so với kế hoạch sử dụng điện đã giao; Khu vực trụ sở làm việc, văn phòng, các công trình phúc lợi (chiếu sáng công cộng) giảm 10 – 15% lượng điện năng tiêu thụ.

Theo tapchicongthuong.vn