Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An

TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NGHỆ AN

  •  Địa chỉ        :   Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  •  Fax             :  0238 3595005
  •  E-mail         :  tietkiemnangluongna@gmail.com
  •  Website      :  eccnghean.vn

 

 

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Công Thương Nghệ An; chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương Nghệ An, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng Cục Năng lượng thuộc Bộ Công Thương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở trong khuôn viên trụ sở làm việc của Sở Công Thương Nghệ An