Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An
Tên văn bản : Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả   Xem online
Mô tả : Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Số hiệu văn bản : 50.2010.QH12 Ngày có hiệu lực : 01/01/2011
Ngày ban hành : 17/06/2010 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Quốc hội Việt Nam Người ký : Nguyễn Phú Trọng