Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An

Năm 2017 là một năm các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai tương đối mạnh mẽ, đã mang lại những dấu hiệu tích cực. Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai sâu rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 15 lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp cho các đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân trên địa bàn tỉnh. Nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, Trung tâm đã biên soạn, in ấn sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát hành trực tiếp cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Phần dự thi của đội trong Hội thi “Tiết kiệm năng lương trong trường học”

 Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức thành công hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2017;  xây dựng và phát sóng 02 phóng sự tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh và tổ chức Hội thảo về “giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp và tòa nhà”; Thực hiện thành công 16 hội thi tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình và trường học trên địa bàn tỉnh; Phát động 05 cuộc vận động phòng trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các phường, xã trên địa bàn Thành phố Vinh và các huyện. Các hoạt động tuyên truyền về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các đơn vị và nhân dân trên địa bàn. Đây là một cuộc sinh hoạt cộng đồng sâu rộng, gắn kết giữa chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường phù hợp với với nét văn hóa, tập tục sinh hoạt của người dân các thôn bản miền núi. Thông qua các hoạt động để trang bị cho người dân các kiến thức cơ bản về năng lượng, cách mua sắm sử dụng các thiết bị sử dụng năng lượng thông thường trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng an toàn thiết bị tiêu thụ năng lượng, mối liên hệ giữa năng lượng với bảo vệ môi trường, đặc biệt với việc bảo vệ rừng đầu nguồn.

Các bóng đèn được treo hợp lý đảm bảo tiêu chuẩn

Ngoài ra, Trung tâm đã triển khai chương trình chiếu sáng học đường cho 15 lớp học tại các trường tiểu học trên toàn tỉnh, như trường tiểu học Kỳ Sơn, tiểu học Nam Kim, tiểu học Đôn Phục, tiểu học Hecman… Đặc biệt, tại Trường tiểu học Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An trước đây mỗi lớp học sử dụng 8 bóng đèn sợi đốt với công suất 40W để chiếu sáng. Sau khi tham gia chương trình chiếu sáng học đường, Trung tâm đã tiến hành thay thế bằng 10 bóng đèn được bố trí hợp lý, các bóng đèn được sử dụng chấn lưu điện tử giúp đèn không bị nhấp nháy, cho ánh sáng đồng đều, giúp học sinh không bị mỏi mắt, đồng thời đáp ứng mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hệ thống chiếu sáng mới mỗi lớp đã tiết kiệm được 27% điện năng tiêu thụ, độ rọi tăng 5 lần, vừa đảm bảo chiếu sáng, vừa giúp tiết kiệm điện. Bước đầu đã mang lại hiệu quả cao về tiết kiệm điện năng, nâng cao chất lượng phòng học, được nhiều trường học quan tâm thực hiện.

Đặc biệt trong năm 2017, Trung tâm đã tiến hành xây dựng 02 mô hình về sử dụng năng lượng tái tạo. Với kết quả đạt được như trên, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An đã xác định rõ nhiệm vụ năm 2018 là cần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua truyên truyền, tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tăng cường công tác phổ biến các văn bản Pháp luật, các Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ và UBND tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, cuộc họp. Nhân rộng phong trào xây dựng “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tư vấn các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

Thanh Liên – TKNL