Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An
Tên văn bản : Quyết định 1732/QĐ-UBND, ngày 07/05/2015 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An   Xem online
Mô tả : Quyết định 1732/QĐ-UBND 07/05/2015 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An
Số hiệu văn bản : 1732/QĐ-UBND Ngày có hiệu lực : 07/05/2015
Ngày ban hành : 07/05/2015 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Nghệ An Người ký : Nguyễn Xuân Đường