Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An
Tên văn bản : Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện   Xem online
Mô tả : Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Số hiệu văn bản : 04/2017/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 25/04/2017
Ngày ban hành : 09/03/2017 Ngày hết hiệu lực : N/A
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ Người ký : Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng