Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An
Hội nghị Tổng kết Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam

3:39 | 16/06/2017

Hội nghị Tổng kết Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam Ngày 15/06/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng tổ chức hội nghị “Tổng kết Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất

Doanh nghiệp tham gia chương trình VA được hỗ trợ 100% chi phí kiểm toán năng lượng lần đầu

3:15 | 16/06/2017

Doanh nghiệp tham gia chương trình VA được hỗ trợ 100% chi phí kiểm toán năng lượng lần đầu Trong khuôn khổ Dự án “Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” do Ngân hàng thế giới